Podajniki do taśm  Jest 1 produkt

Podajniki do tąśm spinających - ułatwiają rozwijanie taśmy oraz zapobiegają niezamierzonemu odwijaniu.