kartoniarnia.pl

Blog tematyczny o finansach, podróżach, zdrowiu i fitnessie.

Finanse

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na emeryturę?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przejść na emeryturę?

W Polsce o emeryturę mogą starać się kobiety, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia i mężczyźni po sześćdziesiątym piątym roku życia. Zanim jednak podejmie się decyzję o porzuceniu życia zawodowego warto zastanowić się, który moment będzie najkorzystniejszy. Jest to istotne, ponieważ im dłuższy jest czas pracy, tym wyższe będą świadczenia emerytalne.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?
  • Od czego zależy wysokość emerytury?
  • W jakim miesiącu najlepiej złożyć wniosek o świadczenie emerytalne?

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Wprowadzone niedawno zmiany dotyczące obniżenia wieku emerytalnego sprawiły, że coraz więcej osób zastanawia się, czy skorzystać z przysługujących im uprawnień. Decyzja o przejściu na emeryturę powinna być starannie przemyślana i poprzedzona dokładnymi wyliczeniami, jakiej kwoty można się spodziewać. Aby sprawdzić dokładnie, jaka wysokość emerytury będzie przysługiwać, wystarczy wybrać się do ZUS i tam skorzystać z darmowej pomocy konsultantów. Jeśli kwota świadczenia jest niewielka to można decyzję o przejściu na emeryturę opóźnić o kilka lat. Miesiąc, w którym składa się wniosek o przyznanie świadczenia, jest również bardzo istotny.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia emerytalnego uzależniona jest w dużej mierze od wysokości podstawy obliczenia emerytury oraz od parametru dalszego trwania życia. Podstawę dzieli się przez parametr i w ten sposób wylicza się kwotę comiesięcznego świadczenia.
Jeśli chodzi o czas trwania życia to oszacowany jest on automatycznie i ogłaszany przez GUS. Natomiast na podstawę wyliczenia wysokości emerytury składają się pieniądze, które zostały zgromadzone na indywidualnym subkoncie każdego płatnika składek, a także zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne oraz na kapitał początkowy. Na wysokość emerytury wpływ mają więc dwa czynniki, waloryzacja i długość czasu pracy.

W jakim miesiącu najlepiej złożyć wniosek o świadczenie emerytalne?

Na wyliczenie wysokości emerytury znaczący wpływ ma miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek. Składki złożone na ubezpieczenie emerytalne podlegają kwartalnej waloryzacji, w tym roku, w którym został złożony wniosek. Waloryzacja ta polega na pomnożeniu zgromadzonych składek poprzez wskaźnik waloryzacji. Wyższy wskaźnik przekłada się bezpośrednio na wysokość emerytury. Składki na ubezpieczenie mnoży się kwartalnie przez wskaźnik waloryzacji. Oznacza to, że jeśli wniosek o emeryturę zostanie złożony w trzecim kwartale, to składki zostaną pomnożone o wskaźnik obowiązujący w pierwszym kwartale. Natomiast osoba, która złoży wniosek o świadczenie emerytalne w czwartym kwartale, otrzyma składki pomnożone przez wskaźnik z czwartego kwartału.
Według wielu danych to właśnie w pierwszym kwartale wskaźnik jest najwyższy. najkorzystniej jest ubiegać się o emeryturę w trzecim kwartale, czyli w lipcu, najgorzej natomiast w czerwcu, kiedy to trzeba liczyć się z tym, że świadczenie będzie pomniejszone o kilka procent. Najprostszym i najlepszym sposobem na zwiększenie emerytury jest jak najdłuższa aktywność zawodowa, ponieważ z każdym przepracowanym miesiącem zwiększa się ilość zgromadzonych składek.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *